Два. درباره صعوبت نگاه داشتن هیجان...

ساخت وبلاگ
چکیده : ملا احمد نراقی رحمه الله علیه کتابی دارد به اسم معراج السعاده. کتاب اخلاق است و فارسی. یک جایی از ... با عنوان : Два. درباره صعوبت نگاه داشتن هیجان... بخوانید :

ملا احمد نراقی رحمه الله علیه کتابی دارد به اسم معراج السعاده. کتاب اخلاق است و فارسی. یک جایی از کتاب، آنگاه که از شهوت نام می برد جملاتی دارد؛ ساده ولی مهم. می گوید:

...بعد از هیجان قوه شهویه نگاه داشتن آن صعوبتی دارد. و این اختصاص به شهوت ندارد، بلکه محبت هر امر باطلی از جاه و مال و اهل و عیال و غیر اینها چنین است. پس اگر آدمی ابتدا در آنها فکر نکند و ملتفت مبادی آنها نشود، دفع آنها در نهایت سهولت و آسانی می شود. و اگر پیش آنها را نگرفت و داخل در آنها شد دیگر نگاهداشتن خود امری است بسیار مشکل...

سخنان ملا احمد بدیهی جلوه می کند لکن پر اهمیت است. نزدیکانی داشتم که در عدالت آنها شکی نداشتم با آنکه شب و روز با هم بودیم. یکی شان بود که دعا و نماز و توسلش قطع نمی شد. با هوش بود و عاقل بود و متقی بود به معنی کلمه. اما دام شیطان گسترده است و از دَرَش وارد می شود. لعنه الله علیه. یکبار در همین فضاهای مجازی و فلان چیزی دید. فوقع ما وقع. دست و پا زدنش برای بیرون آمدن از این فضاها را می دیدم. ولی هربار نمی توانست.

یک وبلاگی است (به اسم داداش رضا!) برای ترک یکی از گناهان منکره و کبیره ی شهوانی. بلاگ معروفی است. خیلی ها می آیند تا با کمک گرداننده ی وبلاگ -که گویا خود به این گناه آلوده بوده و حالا توانسته توبه نصوح کند- این گناه را ترک کنند. کامنت های خواندنی ای دارد. خیلی هایشان ناله می زنند که نمی توانند رها کنند. با اینکه این کار را دوست ندارند و متنفرند ولی باز در دام می افتند. بله. سخت است بیرون آمدن. عزم راسخ می خواهد. حب اشد می خواهد. و مهم تر توفیق الهی. اللهم احفظنا من فتن و البلاء...


...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 3:08